Nyheter

 • Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari

  Region Stockholm firar Sverigefinnarnas dag genom att flagga med den sverigefinska flaggan på landstingstomten. Cirka 700 000 personer i Sverige beräknas ha anknytning till det finska språket och kulturen.

  HållbarhetKulturStöd
 • Ny bok ska inspirera till skrivande

  Regionbibliotek Stockholm lanserar nu en inspirations- och metodbok som riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och som är intresserad av skrivande.  

  BibliotekKultur
 • Ny bok sammanfattar forskning om biblioteksverksamhet för barn

  Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken. En ny forskningsöversikt sammanställd av Regionbibliotek Stockholm sammanfattar de senaste årens forskning om biblioteksverksamhet för och med barn och unga.

  Bibliotek
 • Nybörjarkurs för biografmaskinister

  Vill du lära dig att visa film på biograf? Eller vill du fördjupa dina kunskaper? Anmäl dig till Region Stockholms nybörjarkurs för biografmaskinister.

  KulturArrangera kultur
 • Skrivtävling för unga i sommar

  I sommar arrangerar Regionbibliotek Stockholm en skrivtävling för unga i åldrarna 14-21 år i samarbete med tidskriften ponton. 

  Bibliotek
 • Nu fördelas Projektstöd till 62 av länets kulturaktörer

  Intresset för att söka Projektstöd i första omgången för 2024 har varit stort och antalet ansökningar ökade med 43 % jämfört med föregående år. Nu fördelas stöd till 62 olika kulturprojekt.

  KulturStöd
 • Nio miljoner i extra stöd till studieförbunden i Stockholms län

  Det pågående ekonomiska läget med ökade kostnader har stor påverkan på länets aktörer inom kultur, föreningsliv och folkbildning. Nu fördelar Region Stockholm ett extra stöd om nio miljoner riktat till nio studieförbund i länet för att underlätta den ekonomiska situationen.  

  Kultur
 • Skolbio i Stockholmsregionen kartlagd

  Filmkonsulenterna i Region Stockholm har genomfört en omfattande kartläggning av skolbioverksamhet i Stockholms län under år 2022. Det är fem år sedan det genomfördes en motsvarande kartläggning. Resultatet presenteras i en ny rapport.

  Kultur
 • Hyllmeter avsätts åt kvinnorna i länsmuseets arkiv

  I nästan alla Sveriges arkiv finns ett stort jämställdhetsglapp. Detta vill Stockholms Kvinnohistoriska och Stockholms läns museum vara med att förändra genom att avsätta hyllmeter åt kvinnorna. Nu kan invånarna i länet vara med och föreslå vad eller vem som ska arkiveras.

  Kultur
 • Storslam för Film Stockholms samproduktioner på Guldbaggegalan

  Den regionala filmfonden Film Stockholms samproduktioner tog hem hela tio Guldbaggar på måndagskvällens gala som hyllade 2023 års svenska filmer. Paradiset brinner av Mika Gustafson prisades som bästa film och Axel Peterséns Syndabocken tog hem hela sju Guldbaggar.

  Kultur
 • Musikterapin når direkt till känslorna

  Genom musikterapi kan familjer på Södersjukhusets neonatalvårdsavdelning få stöd i att knyta an till varandra. Musikterapin ger föräldrarna en möjlighet att för en stund släppa oron och bara vara här och nu med barnen.

  KulturKultur och hälsa