Nu öppnar ansökan om Subventionsstöd barn och unga

Den 26 mars öppnar ansökan om Region Stockholms nya subventionsstöd för barn och unga. Stödet omfattar alla scenkonstformer och ersätter det tidigare scenkonststödet.   

Det nya Subventionsstöd barn och unga ska ge länets barn och unga, 0–25 år, tillgång till kultur av hög konstnärlig kvalitet. Stödet kan sökas av professionella scenkonstaktörer som producerar föreställningar inom cirkus, dans, musik, musikteater eller teater och spelar uppsökande eller på egen scen.

Ansökan är nu öppen och går att söka fram till 31 maj. Årets andra sökomgång öppnar i månadsskiftet september/oktober 2024. Mer information om datum kommer publiceras under våren.

Viktiga datum omgång 1, 2024

  • Ansökan öppnar: 26 mars 2024
  • Sista ansökningsdag: 31 maj 2024
  • Då tar vi beslut: september 2024

All information om ansökan hittar du på sidan om Subventionsstöd barn och unga.

Till sidan för Subventionsstöd barn och unga

Mer om det nya stödet

Ett övergripande syfte är att ge förutsättningar för en mer jämlik tillgång till kulturutbud för barn och unga i länet, genom att stödet fördelas ut beroende på andelen barn och unga i respektive kommun.

Kulturförvaltningen ansvarar för bedömningen tillsammans med en rådgivande referensgrupp.

Fler nyheter