Nyheter

 • Region Stockholm stärker arbetet med civil beredskap

  Region Stockholm ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. I det säkerhetsmässigt försämrade omvärldsläget förstärker regionen arbetet med beredskapsfrågorna och det civila försvaret.

  Organisation och styrning
 • Region Stockholm tar över ambulanssjukvården i egen regi

  Region Stockholm planerar att successivt gå över till att driva all ambulanssjukvård och jour- och akutläkarverksamhet i egen regi. Formellt beslut fattas i augusti. De upphandlade avtalen fasas ut och uppdraget kommer att hanteras av Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB), som är regionens egna bolag för så kallade prehospitala tjänster.

  Hälso- och sjukvård
 • Hög vaccinationstäckning hos små barn i Stockholms län

  De flesta av länets spädbarn och barn i förskoleåldern har bra förutsättningar för en god hälsa. Ändå ses stora variationer i risk- och friskfaktorer för barnens hälsa på sikt enligt årsrapporten för år 2022 från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Delårsrapport: Resandet med kollektivtrafiken under budgeterad nivå men trafikförvaltningen gör ändå plusresultat

  Trafiknämnden har den 23 maj godkänt trafikförvaltningens och förvaltning för utbyggd tunnelbanas rapporter för första tertialet 2023. Resultatet för trafikförvaltningen fram till och med april uppgår till 126 miljoner kronor, vilket är bättre än förväntat. Det beror delvis på viten som betalats in på grund av störningar i SL-trafiken och lägre kostnader för drivmedel.

  Kollektivtrafik
 • Nya innovationsprojekt beviljas medel

  Region Stockholms Innovationsfond är inne på sitt åttonde år och 28 nya projekt har nu beviljats medel för utveckling av innovativa metoder, processer och produkter - ofta kopplat till digitalisering.

  Forskning och innovation
 • Ny servicestuga för skärgårdsbesökare

  Idag invigdes en ny typ av servicestuga på Utö i Stockholms skärgård. Stugan är öppen dygnet runt och kommer underlätta för besökare till Utö. Byggnaden har bland annat låsbara bagageskåp, verktyg för enklare cykelservice och möjlighet att ladda till exempel mobil eller elcykel.

  Regional utveckling
 • Blodbussen på väg till Ukraina

  Idag påbörjar blodbussen resan till Ukraina. Bussen är en donation av Region Stockholm och sker efter en förfrågan från en ukrainsk hjälporganisation. Beslutet är taget av regionstyrelsens ordförande Aida Hadžialić och är ett led i regionens humanitära stöd till Ukrainas folk.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • Resultat efter årets första två månader

  Redan i januari belastades resultatet med inflationseffekten på pensionsskulden med drygt 2 800 miljoner kronor vilket huvudsakligen förklarar Region Stockholm resultat på -2 099 miljoner kronor och avviker positivt mot budget med 890 miljoner kronor.

  Ekonomi och budget
 • Läget i Stockholmsregionen 2022

  Stockholmsregionen har under 2022 utvecklats i positiv riktning och återhämtat sig efter pandemin. Regionen ligger också fortsatt bra till i internationella jämförelser. Men bostadstillgången, energiförsörjningen, klimatomställningen, kompetensförsörjningen och de inomregionala skillnaderna är kritiska områden för en fortsatt positiv utveckling. Det visar Region Stockholms årliga rapport ”Läget i Stockholmsregionen” som idag godkändes av regionstyrelsen.

  Regional utveckling
 • Dubblat anslag för hållbar upphandling

  Sveriges regioner fördubblar anslagen till det nationella kansli som samordnar arbetet med hållbara upphandlingar. Region Stockholm står värd för kansliet.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Drygt 10 miljoner i utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

  Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat att tilldela ytterligare 10,5 miljoner kronor till aktörer som hade Verksamhetsstöd för 2022.

  Kultur
 • Östermalmstorgs tunnelbanestation rustad för 50 år framåt

  Nu är arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket över biljetthallen på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Därmed har trafikförvaltningen förlängt livslängden på stationen med cirka 50 år och säkrat fortsatt trafik på Röda linjen.

  Kollektivtrafik
 • Färre förlossningar under 2022

  Antalet förlossningar minskade inom Region Stockholm under förra året. Under året skedde 26 221 förlossningar, vilket är en minskning om 9,1% jämfört med år 2021. Räknat i antal minskade förlossningarna med 2 579 stycken.

  Hälso- och sjukvård
 • 10 januari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 518 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 91 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård