Samarbetsavtalet mellan Region Stockholm och Region Gotland uppdateras och förlängs

Hälso- och sjukvårdsnämnden har uppdaterat samarbetsavtalet för vård mellan Region Stockholm och Region Gotland. Det nya samarbetsavtalet utgår från det övergripande samverkansavtalet inom ramen för sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.

Region Stockholm och Region Gotland har länge samarbetet gällande hälso- och sjukvård. Genom att samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för processerna ökar förutsättningarna för en resurseffektiv, gemensam hantering av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.

Region Stockholm är landets största region och Region Gotland den minsta så samarbete är viktigt för att kunna ge invånarna vård på lika villkor.

Region Stockholm ansvarar för att erbjuda högspecialiserad vård till alla invånare inom sjukvårdsregionen på lika villkor. Ansvaret medför även att tillhandahålla specialistvård för remitterade patienter, liksom sjukvårdsnära tjänster, som exempelvis medicinska konsultationer och medicinsk-klinisk fortbildning. Vidare bedriver hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland en bred och kvalitativ vård som även ska kunna komma invånare i Stockholm tillgodo.

Samarbetet har fungerat väl, så det nya samarbetsavtalet bygger till stor del på det gamla avtalet, som gällde 2020 till 2023.

Förändringarna gäller framför allt remittering av patienter mellan regionerna, där elektronisk remiss utgör underlag för betalningsförbindelse. Regionernas samarbete blir också tydligare när det gäller specialiseringstjänstgöring (ST). Region Gotland planerar dessutom att börja använda den digitala lärplattform som upphandlas av Region Stockholm.

Förslaget ska också bidra till en mer hållbar miljö, eftersom det läggs ett större fokus vid den distansoberoende vården genom digitala verktyg. Det kan innebära färre resor mellan regionerna.

Det nya samarbetsavtalet träder i kraft 1 januari 2024. 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter