Handlingsplan och råd vid värmebölja

Just nu är det mycket varmt och SMHI:s långtidsprognoser visar att det varma vädret kan komma att fortsätta under sommaren. Värmeböljor kan få konsekvenser för såväl hälsa som samhälle i stort och kan leda till hälsoproblem för alla, men särskilt utsatta är äldre samt personer inom riskgrupper.

Handlingsplan för värmebölja

Verksamheterna i Region Stockholm har sedan 2019 en gemensam handlingsplan för värmebölja som uppdateras årligen. Den innehåller vägledning och rekommendationer för hur verksamheterna inom hälso- och sjukvården kan hantera effekterna av värmebölja inom vården, och därmed till exempel förebygga inläggningar på sjukhus och minska risken för negativ påverkan på läkemedel och medicinsk utrustning.

- Höga temperaturer under lång tid innebär utmaningar i att hantera värme och hög luftfuktighet för många verksamheter i samhället, även för hälso- och sjukvården. Vi har dragit många och viktiga lärdomar från tidigare värmeböljor och utvecklat våra rutiner och arbetssätt för att förebygga och hantera effekterna av värmebölja. Vi kan snabbt samla oss för att få en gemensam bild av läget och prioritera åtgärder gemensamt mellan vården och centralförvaltningar, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.

Råd vid värmebölja

Ta hand om dig och dina anhöriga i värmen:

  • Drick mer vätska - Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
  • Ordna sval miljö - Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
  • Var uppmärksam på inomhustemperaturen - Risken för hälsoproblem ökar när temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar när tem­peraturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
  • Ordna svalka – En blöt handduk runt nacken är ett bra alternativ för svalka. Använd löst sittande kläder i naturmaterial.
  • Ta det lugnt - Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
  • Förvara läkemedel rätt - Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp (läs på förpackningen)
  • Var uppmärksam - Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist.
  • Värmeslag kan vara livshotande. Ring 1177 om du misstänker att du själv eller någon annan har fått värmeslag för rådgivning eller hjälp att hitta rätt vård. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.
  • Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.
  • Titta till dina anhöriga och vänner - tipsa om råden - hjälp dem som kan ha svårt att hantera värmen.

Vid behov av råd eller sjukvårdsupplysning: ring 1177 Vårdguiden eller gå in på www.1177.se

Fler nyheter