Mittenkoalitionens budgetförslag för 2024 presenterat

Läs budgetförslaget från S, C och MP.

Mittenkoalitionen i Region Stockholm - bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet - tillsammans med samarbetspartiet Vänsterpartiet presenterade den 4 oktober förslag till budget för 2024. Där framgår vilka mål, uppdrag och prioriteringar de föreslår för Region Stockholm under nästa år.

Partierna i regionfullmäktige tar fram budgetförslag. Dessa kommer att behandlas i regionstyrelsen den 17 oktober för att sedan tas upp för debatt och beslut i regionfullmäktige den 7-8 november.

Partiernas budgetförslag kommer att publiceras här vartefter de offentliggörs. 

Fler nyheter