Skolbio i Stockholmsregionen kartlagd

Filmkonsulenterna i Region Stockholm har genomfört en omfattande kartläggning av skolbioverksamhet i Stockholms län under år 2022. Det är fem år sedan det genomfördes en motsvarande kartläggning. Resultatet presenteras i en ny rapport.

Rapporten "Skolbio i Stockholms läns 2022" omfattar kartläggning över 

  • hur skolbioverksamhet är organiserad
  • vilka modeller som finns och vad som erbjuds inom ramen för respektive skolbioverksamhet 
  • svar från samtliga kommuner i länet
  • svar från ett urval av fristående skolbioarrangörer i länet

Jämförelse över tid

Jämfört med 2009 och 2017 har skolbioverksamheterna i Stockholm totalt sett tappat i antal skolbiobesök per år till 2022. Pandemin är en tydlig orsak till detta och flera kommuner hade under 2022 fortfarande sin skolbioverksamhet på paus efter pandemin men har åter startat upp denna under 2023. Stockholms stad har varit snabba på återstart av skolbio och har siffror som redan 2022 överstiger antalet skolbiobesök innan pandemin.

Så nås flest elever

Rapporten konstaterar att skolbioverksamhet som bedrivs med grund i beslut eller styrdokument, och är förankrad i kommunens övergripande kulturutbud för skola, är avgörande för stabilitet och långsiktighet och når också också flest elever. Rapporten visar också att de flesta som arrangerar skolbio i någon utsträckning även erbjuder filmpedagogisk verksamhet kopplat till sina skolbiovisningar.

Fler vill arbeta med barn och ungas delaktighet 

En fördjupad del i kartläggningen har också varit att undersöka hur arrangörerna i Stockholms län arbetar med barns och ungas delaktighet kopplat till sin skolbioverksamhet. I den tidigare rapporten från 2017, undersöktes inte detta. Få skolbioarrangörer arbetar med barn och ungas delaktighet och inflytande. De flesta understryker dock att de i större utsträckning önskar göra det.

Kartläggningen visar att de fristående- och de kommunala skolbioarrangörerna i större utsträckning 2022 än 2017 samarbetar med varandra. Intresse hos kommunerna att arrangera skolbio är stort. Alla kommuner i Stockholms län utom två har under perioden 2009–2022 vid någon tidpunkt haft en skolbioverksamhet. 

Fler nyheter