Pia Bornevi ny chef för patientnämndens förvaltning

Regionstyrelsen har idag beslutat att tillsätta Pia Bornevi som ny förvaltningschef för patientnämndens förvaltning. Hon kommer närmast från en roll som förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun.

Pia Bornevi har i dag en ledande befattning vid vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun och ansvarar för omsorgen av äldre och funktionshindrade och den kommunala hälso- och sjukvården. Tidigare har Pia Bornevi även arbetat som omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun.

–  Pia har en lång erfarenhet av ledarskap och utveckling från ledande befattningar inom vård och omsorg och socialtjänst. Hon har framgångsrikt drivit kvalitets- och förändringsarbete vilket kommer vara en stor tillgång för regionens arbete framöver, säger Emma Lennartson regiondirektör i Region Stockholm.

Som förvaltningschef för patientnämndens förvaltning kommer Pia Bornevi ha ett viktigt uppdrag att stärka patienternas ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

–  Jag är glad att jag har fått förtroendet att leda patientnämndens förvaltning. Vårt uppdrag är stort och viktigt och har precis det fokus på invånare och patienter som jag har strävat efter i mina tidigare uppdrag. För mig är det viktigt att vi även fortsättningsvis involverar medarbetare och patienter i arbetet med att förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården, säger Pia Bornevi.

Patientnämndens förvaltning är en fristående och opartisk instans inom Region Stockholm som kan hjälpa till att få invånarnas klagomål eller synpunkter besvarade av vårdgivarna. Förvaltningen bidrar till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Pia Bornevi börjar sin anställning i Region Stockholm den 16 november.

Fler nyheter