Nyheter

 • Region Stockholms klimatpåverkan har minskat med mer än 50 procent

  Resultaten för 2020 års uppföljning av Region Stockholms miljöarbete visar att Region Stockholms övergripande klimatpåverkan fortsätter att minska. Totalt ses en minskning om 55 procent sedan 2011, och gentemot 1990 är utsläppen av växthusgaser 72 procent lägre. Det överträffar EUs mål om 20 procent och Sveriges mål om 40 procent minskning till 2020.

  Hållbarhet
 • En av tio stockholmare är trångbodd

  Av Stockholms läns en miljon hushåll bedöms 134 000 vara trångbodda. Det motsvarar drygt en av tio stockholmare. Majoriteten av dessa är barnfamiljer. Det visar Regions Stockholms rapport Hushållens tillgång till godtagbara bostäder i Stockholmsregionen som publiceras idag.

  Regional utveckling
 • 24 juni: Andra rapporten om sommarens vård

  Nu påbörjas neddragningar av antalet bemannade vårdplatser vid sjukhusen för att kunna ge medarbetarna i vården tid för sommarledighet och återhämtning. Trots en neddragning rapporterar chefläkarna i sjukvården ett stabilt läge i sjukvården inför midsommar.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm öppnar vaccinationsmottagning i Nynäshamn

  Idag den 23 juni öppnar Husläkarmottagningen Telegrafen i Nynäshamn för vaccinationer av allmänheten, alltså fas 4. Vaccinbokning mot covid-19 sker via appen Alltid öppet, eller via den kompletterade telefontjänsten, och för att boka tid krävs att man är född 1986 eller tidigare.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny depå invigd i Tomteboda med plats för 220 SL-bussar

  Måndag 21 juni öppnade en ny centralt belägen bussdepå som ska ersätta Hornsbergsdepån. Tomtebodadepån blir störst i Norden och minskar miljöpåverkan genom flera innovativa lösningar.

  Kollektivtrafik
 • Nu kan gravida 35 år eller äldre boka tid själva för vaccination mot covid-19 i Region Stockholm

  Kvinnor som är gravida efter den tolfte graviditetsveckan och som är födda 1986 eller tidigare kan nu själv boka tid för vaccination mot covid-19. Bakgrund är en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att gravida från den trettonde graviditetsveckan kan vaccinera sig och få ett skydd mot sjukdomen. Gravida utan riskfaktorer vaccineras i åldersordning, precis som andra inom allmänhetens vaccination.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms månadsrapport per maj 2021

  Resultatet för Region Stockholm för perioden januari till maj 2021 uppgick till -1 332 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse för perioden med 241 miljoner kronor. Detta är en försämring jämfört med resultatet per april, då utfallet var 134 miljoner kronor högre än budget.

  Ekonomi och budget
 • Region Stockholm passerar en miljon vaccinerade

  Region Stockholm har passerat en miljon vaccinerade personer i länet. Det totala antalet registrerade vaccinationer mot covid-19 uppgår till 1 546 309, varav 1 022 105 dos ett och 524 204 dos två. Totalt är 54,7 procent av invånarna i Region Stockholm vaccinerade med en första dos och 28 procent med en andra.

  Hälso- och sjukvård
 • Drop-in-provtagning covid-19 pausas från den 27 juni

  Region Stockholm har beslutat att pausa drop-in-provtagning för covid-19 på samtliga mobila enheter i länet. Bakgrunden är att smittspridningen minskat avsevärt, och då även efterfrågan på provtagning, samtidigt som vaccinationsgraden ökar och andra provtagningsmöjligheter byggts ut. Beredskap finns för att snabbt återinföra drop-in-provtagning om situationen förändras.

  Hälso- och sjukvård
 • 18 juni: Första rapporten om sommarens vård

  Sommaren 2021 kommer att bli särskilt ansträngd för hälso- och sjukvården i länet. Sjukvårdens medarbetare har arbetat i 1,5 år med pandemin och behöver mer än någonsin tid för sommarledighet och återhämtning. Samtidigt har vissa patienter som tidigare har medicinskt bedömts kunna vänta på att få sin vård, väntat så länge att den vården nu måste utföras. De viktiga vaccinationerna mot covid-19 som utförs i hög takt kräver sjukvårdspersonal som annars hade kunnat bidra inom andra delar av sjukvården i sommar.

  Hälso- och sjukvård
 • Krislägesavtalet slutar gälla 17 juni

  I slutet av 2020 aktiverades krislägesavtalet för andra gången under covid-19-pandemin för att kunna bemanna intensivvården inom Region Stockholm. Nu har antalet patienter som behöver intensivvård minskat avsevärt och inga medarbetare är anvisade på krislägesavtalet. Den 17 juni beslutade Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona att på Region Stockholms begäran avaktivera krislägesavtalet inom Region Stockholms IVA-verksamheter från och med 17 juni. Detta skedde efter det beslut som togs i regionstyrelsen den 15 juni.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • Räkna ut när det är dags för andra vaccindosen med dos 2-kalkylatorn

  I Region Stockholm får alla som vaccinerats på en vaccinationsmottagning ett sms när det är dags att boka den andra vaccindosen mot covid-19. För att veta när det är dags lanseras nu en dos 2-kalkylator som visar vilken vecka då den andra dosen kan bokas. För att göra uträkningen krävs bara datum för den första dosen och vaccinsort.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny vaccinbuss startar i Region Stockholm – placeras i Tensta och Husby

  Idag den 16 juni startar Region Stockholm ytterligare en vaccinbuss. Bussen kommer att alternera mellan Tensta och Husby, ha kapacitet för cirka 1 500 doser i veckan och fokusera på att erbjuda den första dosen. Vaccinationen kräver rätt ålder, just nu vaccineras personer födda 1986 och tidigare, men ingen förbokning behövs.

   

  Hälso- och sjukvård
 • Många stockholmskvinnor nöjda med förlossningsvården

  Nästan nio av tio gravida i Stockholm skulle rekommendera sin mödravård till någon annan. Lika många tycker att barnmorskan var närvarande vid förlossningen i den utsträckning de önskade. Nio av tio fick också föda på den klinik de planerat för. Däremot efterlyser kvinnor mer stöd, både fysiskt och psykiskt, efter förlossningen. Det visar en enkät där drygt 15 000 kvinnor i Stockholm deltagit.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu kan personer födda 1986 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

  Idag, måndagen den 14 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1986 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm lämnar stabsläge

  Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt som också leder den Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) har den 11 juni beslutat att avsluta det regionala stabsläget och återgå till normalläge från och med kl 15.00.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning