Patientnämndens förvaltning utsedd till Sveriges bästa arbetsplats

Undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work har utsett patientnämndens förvaltning till Sveriges bästa arbetsplats i klassen små organisationer.

- Jag är fantastiskt glad och stolt över att vår arbetsplats har blivit utsedd till Sveriges bästa och jag vill tacka alla mina medarbetare! Under många år har vi jobbat hårt för att alla ska leda sig själva i vardagen, och det har skapat den optimala arbetsmiljön med stor arbetsglädje, säger patientnämndens förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa till att få patienters klagomål eller synpunkter besvarade av vårdgivarna. Nämnden gör inga egna medicinska bedömningar men hjälper och stödjer patienter och bidrar samtidigt till kvalitetsutveckling och högre patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Läs gärna mer på www.patientnamndenstockholm.se

Great Place to Work undersöker årligen arbetsplatskulturen i över 100 länder. Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsplatser bygger på resultatet från tusentals enkäter i landet där medarbetare har utvärderat sina arbetsgivare när det kommer till ledarskap, rättvisa, jämställdhet, tillit, respekt och gemenskap.

Fler nyheter