Så går Roslagsbanan vid en förlängning till city

Den 22 mars 2023 fattade trafiknämnden beslut om lokaliseringsutredningen för Roslagsbanan som slår fast att banan bör gå via Odenplan vid en förlängning till city.

Nu har flera alternativa dragningar av banans förlängningen till city undersökts och studerats djupare. I lokaliseringsutredningen fastställs det nu vilken ungefärlig dragning som rekommenderas. Tunneln kommer bli cirka tre kilometer lång och börja i området kring Albano.

– Trafikförvaltningen har tillsammans med kommunerna och andra parter utrett olika alternativ för Roslagsbanan till city. Vi har kommit fram till att en tunnel via Odenplan är det bästa alternativet utifrån resenärsnytta, genomförbarhet, kostnad och påverkan på miljön, säger John Söderberg, avdelningschef och ansvarig för investeringsprojekt vid trafikförvaltningen.

Arbetet med projekt Roslagsbanan till city leds av Region Stockholm genom trafikförvaltningen och sker i samverkan med Stockholms stad, Täby kommun, Vallentuna kommun, Österåkers kommun och staten. Andra parter som deltagit i arbetet med lokaliseringsutredningen är till exempel länsstyrelsen, andra myndigheter och allmänheten. Allmänna samråd har hållits under 2021 och 2022.

Länk till lokaliseringsutredningen i sin helhet

Fler nyheter