Kraftens hus Stockholm – ny mötesplats för cancerpatienter och anhöriga

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm – en ny mötesplats för alla som är berörda av cancer; som patient, anhörig eller vän. Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland står bakom verksamheten tillsammans med ideella krafter.

Livet förändras efter en cancerdiagnos och på Kraftens hus blir det möjligt att få dela erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Närstående, efterlevande eller den som själv fått en cancerdiagnos är välkommen, oavsett ålder

Huset, som till en början har sina lokaler vid Serafen, Hantverkargatan 2D, invigs den 28–30:e mars.

- Många cancerberörda, både patienter och närstående, berättar om sårbarhet och utsatthet genom hela vårdkedjan, och kanske särskilt när cancerbehandlingen är avslutad. Plötsligt fanns inte stödet där på samma sätt. Många har också framfört önskemål om att få utbyta erfarenheter med människor som har liknande erfarenheter, säger Lena Sharp, avdelningschef för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.

Föreläsningar, samtalsgrupper eller bara en kaffe

Kraftens hus Stockholm drivs som en förening och finansieras till en början av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Med hjälp av bidrag från näringsliv och donationer är målet att långsiktigt bygga upp en bred och innovativ verksamhet.

Till Kraftens hus kommer det att vara möjligt att bara komma förbi och ta en kopp kaffe. Men under våren kommer också föreläsningar, författarkvällar, samtalsgrupper och kurser att erbjudas, förutom olika typer av skapande aktiviteter i Kraftens hus egen ateljé. Verksamheten kommer att utvecklas i dialog med besökarna och har inspirerats av brittiska ”Maggie’s” som också erbjuder stöd till cancerberörda.

- Många gånger upplever cancerberörda och deras närstående ett glapp mellan tryggheten i vården, medan man är i behandling, och att ta sig an vardagslivet igen. Det saknas ett forum där det går att möta andra och få höra att livet kan utvecklas väl trots sjukdomens följder. Därför startar vi Kraftens hus som blir ett komplement till hälso- och sjukvården och andra välfärdsaktörer, säger Lotta Forsberg, verksamhetsledare för Kraftens hus Stockholm.

Ett vetenskapligt råd kommer att bildas så att forskning kan kopplas till Kraftens hus verksamhet.

Program för invigningen finns här: https://stockholm.kraftenshus.se/

Fler nyheter