7 000 50-åringar tog erbjudande om test för prostatacancer

För att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer tidigt erbjuder Region Stockholm sedan förra året män som fyller 50 år att delta i Organiserad prostatacancertestning (OPT). Hittills har 19 000 män fått erbjudandet och 7 000 – 36 procent – har lämnat ett PSA-prov.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige och den cancer som flest män dör av.  

Lisa Jelf Eneqvist på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland är projektledare för OPT: 

– Vi ser gärna att fler tar ställning och väljer att delta. Ett bra sätt att hitta en behandlingskrävande prostatacancer tidigt är att ingå i ett organiserat testprogram med strukturerad uppföljning. Vi har hittat flera fall av cancer hos de män som lämnat prov, säger hon. 

–  Om man känner att man behöver fördjupad information kring för- och nackdelar med att testa sig efter att ha läst erbjudandet går det bra att ringa OPT-kansliet. De har öppet alla vardagar mellan 10 och 11.   

Alla 50-åringar får ett erbjudande

OPT startade förra året som ett treårigt projekt. Alla män i Region Stockholm som fyller 50 år under det aktuella året för ett erbjudande per brev. 

Deltagandet i OPT i Region Stockholm är 36 procent, men det är stora skillnader inom länet – mellan 20 och 50 procent deltar i olika områden. 

– Det här är något vi arbetar vidare med. För att bättre nå ut med erbjudandet i de delar av länet där deltagandet är lågt har vi påbörjat ett samarbete med Region Stockholms hälsoinformatörer. De har lokal tillhörighet, god kulturkännedom och kan informera på olika modersmål, säger Lisa Jelf Eneqvist. 

Enkelt att delta

Det är enkelt att delta i OPT. Testningen är uppdelad i tre steg. OPT-kansliet tar hand om flödet genom alla stegen. Det börjar med ett blodprov, ett så kallat PSA-test. Det kan man göra på någon av Karolinska Universitetssjukhusets cirka 40 provtagningscentraler som finns runt om i regionen. Det är drop-in som gäller så ingen tidsbokning behövs.   

Vid förhöjt PSA så erbjuds mannen en magnetkameraundersökning (MR). I de fall där förändringar hittas vid MR-undersökningen blir mannen erbjuden ett besök hos en urolog för vävnadsprovtagning. Vävnadsproverna skickas på analys och resultatet får man sedan på ett återbesök.  

Om prover och undersökningar är normala skickar OPT-kansliet ett nytt erbjudande om två till sex år. I de fall man får en cancerdiagnos får man diskutera lämplig behandling med en läkare.  

Män som inte ingår i den organiserade prostatacancerscreeningen, men som ändå vill ta ett PSA-test, kan kontakta sin vårdcentral direkt eller via appen Alltid Öppet, i de fall vårdcentralen är ansluten till appen. 

Läs mer om erbjudandet för tidig upptäckt av prostatacancer på 1177(öppnas i nytt fönster)

Fler nyheter