Nytt journalsystem till förlossningsvården i Region Stockholm

Region Stockholm har nu upphandlat ett nytt journalsystem för graviditets- och förlossningsvård. Cambio har fått förtroendet att leverera systemet Cosmic Birth, som kommer att implementeras på barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i regionen.

Det tidigare journalsystemet Obstetrix är föråldrat och behöver ersättas med ett system som bättre stödjer vårdprocesserna och kan möta framtidens IT-landskap. Med bytet hoppas Region Stockholm ge vården ett mer modernt verktyg, där systemet på sikt delar data med ett kommande nytt huvudjournalsystem som ska ersätta TakeCare. Syftet är att minimera dubbeldokumentation, vilket stärker patientsäkerheten och minskar administrationstiden för vårdens medarbetare.

Bytet är ett led i det pågående generationsskiftet av IT-miljön inom Region Stockholms vårdverksamheter.

Fler nyheter