Ny nationell tidsplan för anslutning till Nationella läkemedelslistan

I går beslutade riksdagen att senarelägga kravet på att en vårdgivare ska ha system anslutna till den nationella läkemedelslistan, NLL. Nytt datum blir 1 december 2025. Region Stockholm har arbetat tätt ihop med andra regioner för att få till stånd en senareläggning, och igår 29 mars kom äntligen beskedet att tidsplanen ändras och kravet på att vara ansluten senareläggs.

- Detta är ett glädjande besked för oss och alla andra inom svensk hälso-och sjukvård som arbetar med att ansluta sina journalsystem till den nationella läkemedelslistan, säger Magnus Thyberg, styrgruppsordförande för projektet TakeCare-anslutning till NLL.

Den nationella läkemedelslistan bygger på en ny lag och en ny databas, dit alla vårdgivares journalsystem ska vara anslutna. Efter anslutningen kommer journalsystemet TakeCare att visa alla förskrivningar som en patient har, oavsett vilket journalsystem som använts för förskrivningen och oavsett vilket apotek som sedan har lämnat ut läkemedlet. Det gäller även förskrivningar som är gjorda i Pascal.

- Vår ambition har hela tiden varit att erbjuda läsåtkomst till informationen så snart det går. Då har alla i vården en möjlighet att se patientens alla läkemedel som förskrivits på recept. Jag hoppas att vi kan börja använda NLL i våra verksamheter redan mot slutet av 2023. Utifrån det nya riksdagsbeslutet kan vi nu göra en mer rimlig tidsplan för vår egen anslutning, säger Magnus Thyberg, styrgruppsordförande för projektet TakeCare-anslutning till NLL.

Tjänsten Nationella läkemedelslistan, NLL, är en samlad recepttjänst, och ett välkommet stöd för den som förskriver läkemedel. Förskrivning och ordination sker som vanligt i TakeCare.

I Region Stockholm och Region Gotland ansluts TakeCare med läsåtkomst till den nationella informationen.

Fler nyheter