Dubblat anslag för hållbar upphandling

Sveriges regioner fördubblar anslagen till det nationella kansli som samordnar arbetet med hållbara upphandlingar. Region Stockholm står värd för kansliet.

Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner inom området hållbar upphandling. Regionerna har antagit en gemensam uppförandekod för leverantörer. Arbetet samordnas via ett nationellt kansli som Region Stockholm står värd för.

Inför 2023 satsar regionerna extra och kansliet får ett fördubblat anslag från 5 miljoner kronor 2022 till 10 miljoner för 2023.

- Det här ger oss möjlighet att göra fler leverantörsuppföljningar och öka kompetensen kring de här viktiga frågorna, säger Ragna Forslund, upphandlingschef på Region Stockholm och ordförande för Hållbar Upphandling.

Sammanlagt 50 000 leverantörer

Regionerna har tillsammans sammanlagt ca 50 000 leverantörer vilka påverkar både miljö och mänskliga rättigheter både där de själva verkar och genom sina globala leverantörskedjor. En hållbar upphandling omfattar inte bara miljöpåverkan utan avser den bredare definitionen av hållbarhet som även inkluderar en social och ekonomisk dimension.

- Genom hållbar upphandling värnar vi om schyssta arbetsvillkor för arbetarna i leverantörsleden. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling, säger Ragna Forslund.

Upphandling är ett styrmedel för regionerna att nå samhällspolitiska mål och offentlig upphandling har en stor inverkan på samhället.

Nationella kansliet för hållbar upphandling

Det nationella kansliet arbetar på uppdrag av landets samtliga regioner och Region Stockholm har sedan 2010 stått värd för kansliet som har sin hemvist på avdelningen för hållbarhet och internationella frågor.

Ragna Forslund ser många fördelar med att regionerna samarbetar närmare kring hållbar upphandling.

- Det är mer kostnadseffektivt i stället för att alla arbetar separat. Vi kan öka antalet uppföljningar av ställda hållbarhetshetskrav. Vi får också möjlighet att öka harmoniseringen av hållbarhetskraven vilket underlättar gemensamma uppföljningar. Och vi kommer att kunna erbjuda utökad kompetensutveckling för regionernas inköps- och hållbarhetsavdelningar.

Läs mer om Region Stockholms hållbarhetsarbete och om det regionala samarbetet.

Fler nyheter