Utökad finansiering till bussterminal i Katarinaberget

Trafiknämnden föreslog den 22 mars att regionfullmäktige fattar beslut om utökad budget fram till och med november 2023 och ett förnyat genomförandebeslut för projekt Bussterminal Slussen.

Den 22 mars föreslog trafiknämnden att regionfullmäktige ska fatta beslut om att ta fram ett förnyat genomförandebeslut för projekt Bussterminal Slussen. Enligt beslutet föreslår man att förslaget ska gå upp i trafiknämnden senast i september.

För att säkerställa framdrift i projekt Bussterminal Slussen finns också behov av en utökad budget. Trafiknämnden föreslår att regionfullmäktige fattar beslut om en utökad budget om 883 miljoner kronor fram till november 2023.

Fler nyheter