Mikael Ohrling blir sjukvårdsdirektör vid regionledningskontoret

Mikael Ohrlings uppdrag att samordna den egenägda vården i Region Stockholm blir permanent. Från den 1 maj anställs han som sjukvårdsdirektör vid regionledningskontoret.

Den 1 januari 2022 etablerades en ny så kallad sjukvårdskoncern för den vård som drivs i Region Stockholms egen regi. I praktiken handlade det om att nya och effektiva arbetssätt från pandemin skulle fastställas i syfte att tillvarata resurserna och skapa en tydlig ledning och styrning av regionens egenägda vård.

Mikael Ohrling, som då var sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, utsågs till att under 2022 leda den nya sjukvårdskoncernen. Från 1 maj 2023 kommer rollen som sjukvårdsdirektör i regionledningskontoret att permanentas efter ett beslut från regiondirektör Emma Lennartsson.

– Pandemin ställde krav på effektivitet och samordning av vården. Nu har flera nya arbetssätt etablerats som innebär att de tillgängliga resurserna utnyttjas på ett bättre sätt, och vi ser behov att gå vidare med ytterligare samverkan. Det är därför naturligt att denna funktion som sjukvårdsdirektör i regionledningskontoret blir permanent, säger regiondirektör Emma Lennartsson.

Mikael Ohrling är i botten läkare med specialistkompetens i internmedicin och allmänmedicin. Innan han fick uppdraget på regionledningskontoret var han sjukvårdsdirektör i SLSO. Region Stockholm kommer nu att inleda en rekrytering till denna tjänst. Karin Perssons tillfälliga förordnande som sjukvårdsdirektör tillika ekonomidirektör i SLSO förlängs under rekryteringen.

Vid nästa styrelsemöte den 30 mars föreslås dessutom styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB, Region Stockholms moderbolag för den egenägda vården, att besluta om en ny arbetsordning i bolaget. Detta med anledning av att Mikael Ohrling föreslås som ny vice vd med uppdraget att samordna alla sjukvårdsbolagen. Till rollen som ny vd föreslår styrelsen regiondirektör Emma Lennartsson.

Fler nyheter