Kompetensförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En rapport om nuläge och utvecklingen inom olika hälso- och sjukvårdsprofessioner samt om faktorer som påverkar förutsättningarna att klara framtidens kompetensförsörjning.

Samarbete mellan olika kompetenser kommer att bli mer betydelsefullt för vårdresultat än enskilda professioners insatser. Ny teknik kommer att förändra kompetenskraven för vårdprofessioner och det kommer att behövas kompetens att bedriva vård i patienternas hem. Kompetenser för förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande vård kommer också att behövas. Det är några av slutsatserna i denna perspektivrapport.

Perspektivrapport Kompetensförsörjning

Sammanfattande PPT

Diskussionsmaterial med handledning, för möten och workshops. PPT

Intervju med författaren till rapporten

För textad version klicka på symbolen för textning i nederkanten av filmen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?