Nationell högspecialiserad vård

Patienter med sällsynta eller svårbehandlade diagnoser kan behöva vård som kräver särskild medicinsk kompetens och utrustning. För att ge dem tillgång till bästa möjliga vård koncentreras nu högspecialiserad vård till ett antal vårdgivare i landet.

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller som förekommer sällan, och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet. Det är Socialstyrelsen som beslutar vilken typ av vård som ska ingå i systemet för nationell högspecialiserad vård. Därefter kan varje region ansöka om att få tillstånd för de olika vårdområdena. Tillstånden tilldelas vårdgivare som uppfyller särskilda krav på kompetens, tillgänglighet och möjlighet till samarbete mellan olika specialister.

Innehåll