Kunskapsutveckling om folkhälsa

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att utveckla kunskapen om folkhälsa, bland annat genom forskningsinriktat arbete. Detta resulterar i nya arbetssätt och metoder för ökad hälsa bland länets invånare.

Forskning och utveckling kring folkhälsa sker vid följande centra inom Region Stockholm:

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, ger bland annat stöd till vården för att införa metoder för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, arbetar för att utveckla primärvården, där vårdcentraler är en del, i nära samarbete med olika delar av hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra aktörer.

Akademiskt primärvårdscentrum

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker.

Centrum för arbets- och miljömedicin

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, CHIS, består av två delar, Hälsoekonomi och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP. 

Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning

Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, är Region Stockholms och Statens expertenhet inom självmordsforskning och förebyggande av psykisk ohälsa.

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Centrum för psykiatriforskning, CPF, är ett kunskapscentrum för psykiatriska sjukdomstillstånd och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Centrum för psykiatriforskning

Transkulturellt Centrum är ett kunskapscenter för transkulturell psykiatri samt hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande samt nyanlända flyktingar.

Transkulturellt centrum

  • Senast granskad: 17 november 2023