Regionalt utvecklingsansvar

Region Stockholm ansvarar för utveckling av Stockholmsregionen. I den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 ingår bland annat jämlik och förbättrad hälsa för invånarna. 

Region Stockholm ansvarar för regionens utveckling som helhet och för att stärka det regionala tillväxtarbetet i samverkan med andra regionala aktörer. Region Stockholm är också en tydlig röst gentemot staten kring krav, förväntningar och syn på hinder för tillväxt och utveckling.

Stockholmsregionens utmaningar och långsiktiga mål beskrivs i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åren. Där ingår bland att säkerställa samhällsservice för invånarna såsom tillgänglig, modern och god hälso- och sjukvård.

Om regionalt utvecklingsansvar och RUFS 2050 

  • Senast granskad: 13 oktober 2023