Forskning och innovation

Nya upptäckter, produkter och tjänster har stor betydelse för att vi ska få bättre vård och högre livskvalitet. Innovationer och forskning hjälper även till att göra dagens verksamheter mer hållbara.

  • Senast granskad: 13 oktober 2023