Hälso- och sjukvården 2040

Resultat från utredningen Hälso- och sjukvården 2040 presenteras i åtta rapporter med olika perspektiv på vården samt en slutrapport. 

Rapporterna ger vägledning för hur Region Stockholm fortsatt bör arbeta med att utveckla hälso- och sjukvården. De kan till exempel användas som underlag för uppdrag och beslut om strategier och konkreta förändringar.

Slutrapport med framtidsprognoser och fokusområden

I slutrapporten finns bland annat framtidsprognoser och möjliga framtidsscenarier. Här beskrivs också vilka områden som Region Stockholm bör fokusera på i utvecklingsarbetet, för att säkra en god vård på lika villkor för alla invånare. Som stöd för dem som vill fördjupa sig i och använda rapporten finns en sammanfattande PPT-presentation, ett diskussionsmaterial och en film om fyra tänkbara framtidsscenarier.

Ladda ned slutrapporten

PPT-presentation som sammanfattar innehållet i slutrapporten

Till det webbaserade diskussionsmaterialet

Se filmen om fyra tänkbara framtidsscenarier

Rapporter om olika perspektiv på vården

Rapporterna innehåller nuläges- och framtidsanalyser om de mest centrala perspektiven på hälso- och sjukvården. Som komplement till respektive rapport finns sammanfattande PPT-presentationer, diskussionsmaterial och filmade intervjuer med rapportförfattarna.

Innehåll