Hållbart fiske

Fisket är en viktig resurs i Stockholsmregionen, både som livsmedel och i det lokala näringslivet. Om fisket försämras får det konsekvenser för både ekonomi och ekosystem.

Samarbete för ett hållbart fiske

Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro

Region Stockholm är en av 11 regioner som ingår i nätverket Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro. Nätverkets syfte är att arbete för ett miljömässigt hållbart fiske.

Att stärka det regionala ansvaret och inflytandet i fiskepolitiken är en strategi för att stärka hållbart, småskaligt yrkesfiske. Regionerna i nätverket har olika geografiska förutsättningar och utmaningar, men är överens om att en starkare regional förankring i fiskenäringen behövs för att kunna stimulera ett hållbart fiske.

Seminarium om gränsöverskridande sälproblematik 
27 januari 2022

Sälbeståndet växer mycket snabbt i Östersjön och belastar fiskebestånden hårt både med födosök och parasiter och omöjliggör det småskaliga kustfisket.

I januari 2022 anordnade det regionala fiskenätverket ett seminarium där sälproblematiken diskuterades ur ett gränsöverskridande perspektiv tillsammans med experter och politiker från Sverige och våra grannländer. 

Se filmen från seminariet genom att klicka på bilden ovanför. (Film kommer inom kort.)

Kontakta Tove Ellingsen

Har du frågor? Hör av dig till Tove Ellingsen, Regionplanerare, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 23 januari 2024