Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen

Med fler stadskärnor i Stockholmsregionen får invånarna närmare till arbete, bostäder, service, nöjen och vård. Samtidigt minskar behovet av resor i vardagen, något som påverkar länets koldioxidutsläpp. 

Åtta områden i Stockholmsregionen är utsedda till regionala stadskärnor och utvecklas just nu till attraktiva och hållbara platser för invånare, företag och besökare. 

  • Arlanda-Märsta
  • Barkarby-Jakobsberg
  • Kista-Sollentuna-Häggvik
  • Täby centrum-Arninge
  • Kungens Kurva-Skärholmen
  • Flemingsberg 
  • Haninge centrum
  • Södertälje

De regionala stadskärnorna ligger nära knutpunkter för till exempel fjärr- och kollektivtrafik eller flyget. Fler stadskärnor i en region gör att invånarna får närmare till bland annat utbildning, vård, service, arbete, nöjen, kultur, idrott och rekreation. Det minskar i sin tur behovet av resor och av att pendla, något som påverkar länets koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.

Stadskärnorna ska utvecklas till attraktiva, klimat- och resurseffektiva områden som lockar näringsliv, boende och besökare, och ökar konkurrens- och attraktionskraften i hela Stockholmsregionen. 

Satsningen på de regionala stadskärnorna är en del av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Region Stockholms roll 

Region Stockholm stöttar en flerkärnig utveckling i regionen genom kunskapsunderlag och ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och andra aktörer. 

För dig som vill veta mer om de regionala stadskärnorna

Region Stockholm har tagit fram en presentation i Storymap för dig som vill ha djupare förståelse för satsningen. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du använder webbläsaren Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Se utvecklingen av de regionala stadskärnorna

Kontakta oss

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Emma Tönnerfors 
Regionplanerare, Regionledningskontoret 
E-post: Emma.tonnerfors@regionstockholm.se

Cecilia Lindahl
Regionplanerare, Regionledningskontoret
E-post: Cecilia.lindahl@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 7 februari 2024