Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Region Stockholm arbetar med att ta fram en ny regional utvecklingsplan. Arbetet sker i samverkan med länets kommuner, näringsliv, akademi, civilsamhälle och myndigheter. Det är planerat att den ska antas i Regionfullmäktige i maj 2026.

Innehåll