Projekt inom regional utvecklingsplanering

Region Stockholm deltar och driver projekt inom olika områden som kan stärka och stötta utvecklingen och bidra till en hållbar framtid för länets invånare.

Innehåll

  • Hållbart fiske

    Fiske är en viktig resurs, både för livsmedelsförsörjningen och för det lokala näringslivet. Därför jobbar vi för ett hållbart fiske.
  • Arc Gate

    Arc Gate syftar till att förbättra den digitala informationen för skärgårdstrafiken och ta fram ett hållbart väderskydd.