Arc Gate - ett EU- projekt som underlättar hållbar turism i skärgården

Under åren 2020-2022 deltog Region Stockholm i EU-projektet Arc Gate, för att stärka den gröna besöksnäringen i Stockholms skärgård. 

Region Stockholm var huvudpartner i projektet, som tillsammans med tre finska skärgårdskommuner såg över skärgårdens digitala infrastruktur och hur den gröna besöksnäringen kunde utvecklas.

I Stockholms skärgård har projektet resulterat i:

  • Förbättrad digital infrastruktur: trafiktavlor för SL och Waxholmsbolaget som visar trafikinformation i realtid.
  • En prototyp för ett väderskydd, utrustat med solceller och flera funktioner för till exempel cyklister, paddlare och vandrare. 

Digital trafikinformation på viktiga platser

De nya digitala skyltarna finns vid de vältrafikerade knutpukterna Årsta brygga, Utö-gruvbryggan, Nynäshamn och Sollenkroka. Skyltinformationen  underlättar resor både med Waxholmsbolagets båtar och med anslutande bussar och tåg. Systemet är helt integrerat i SL:s trafikdatasystem och visar alla trafikslag och eventuella störningar i realtid.

Ny servicebyggnad i kombination med väderskydd 

Vid Gruvbryggan på Utö har en ny servicebyggnad byggts. Här kan besökare bland annat låsa in sitt bagage, serva sin cykel med hjälp av enklare verktyg och ladda sin mobil eller sitt elcykelbatteri. Servicebyggnaden är en prototyp  byggd i hållbara material och som drivs av solceller.

Framtidsvision för nord- sydlinjen

Visionen framåt är att hitta samarbetspartners för att sätta upp servicebyggnader på fler öar som erbjuder cykel- och vandringsleder längs med Waxholmsbolagets linje 40 från Nynäshamn till Norrtälje.

Projektresultat Finland

I Finland valde man att inkludera fler funktioner för de digitala skärmarna som bland annat marknadsför sevärdheter, visar kartor, leder, väder, boenden och restauranger. Förutom den skärgårdsanpassade prototypen för servicebyggnad som byggts på Utö, tog man även fram en mer urban version.

Beställ gratis ritningar på prototyperna

Gratis ritningar till prototyperna för både den urbana och den skärgårdsanpassade servicestationen beställer du hos: registrator, Regionledningskontoret.

Om projektet

EU-projektet Arc Gate pågick perioden maj 2020 – december 2022 i syfte att öka servicenivån vid sammanlagt 14 mindre hamnar i Sverige och Finland. Projektet finansierades av Central Baltic Interreg. med totalt 1 109 782,40 €.

Region Stockholm var huvudprojektledare och har tillsammans med Raseborg stad, Pargas stad och Kimitoön utvecklat den digitala infrastrukturen med trafikinformation i Östersjöns skärgård och investerat i 7 servicebyggnader som utvecklats för att underlätta utvecklingen av grön turism i skärgården. 

Kontakta oss

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Fredrik Nordbladh
Projektledare
Telefon: 08-123 144 13
fredrik.nordbladh@regionstockholm.se

För visning av byggnaden på Utö:
Thomas Hjelm
thomas.hjelm@utposten.se

Finansieras med stöd av:

Arc Gate finansieras med stöd av Interreg och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
En logotyp med texten

  • Senast granskad: 23 januari 2024