Regionala projektmedel för hållbar utveckling

Utlysningen stöttar projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Stockholmsregionen. 

Stödet ska bidra till en positiv utveckling och stärkt konkurrenskraft.

När är utlysningen öppen?

Sommarens utlysning kommer att vara öppen mellan 3 juni och 31 augusti 2024.

Vill du veta mer om utlysningen?

Delta gärna på nästa digitala informationsträff (via Teams) där du får veta allt du behöver veta om utlysningen. Träffen sker torsdag 15 august kl 10-11.

Anmäl dig till träffen

Aktuella områden i utlysningen

  • Stärka kompetensutveckling
  • Underlätta steget in på arbetsmarknaden
  • Stärka forskning och innovation
  • Utveckla färdigheter för smart specialisering
  • Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
  • Främja övergången till en cirkulär ekonomi
  • Utveckla landsbygd och skärgård
  • Förstudie för hållbar regional utveckling

Samverkan mellan olika organisationer och områden uppmuntras, liksom att söka delfinansiering hos andra, till exempel EU-medel.

Finansiering

Stödet finansieras av det statliga anslaget "1:1 regionala tillväxtåtgärder" och av Region Stockholms anslag för regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

Tips och svar på vanliga frågor

 Konkreta tips och råd som kan underlätta när du fyller i din ansökan.

Länk till tips och råd när du skriver din ansökan

Du kan också titta igenom de vanligaste frågorna och svaren gällande utlysningen.

Länk till alla frågor och svar om projektmedel

Kontakta en handläggare

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Fanny Petterson 
Handläggare

Ludvig Landberg
Handläggare

E-post:
projektstod.rlk@regionstockholm.se

Postadress
Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 30215
104 25 Stockholm

  • Senast granskad: 19 februari 2024

Du kanske också är intresserad av