Stöd till små och medelstora företag

För att främja regionens små och medelstora företag erbjuder vi stöd för affärsutveckling.

Innehåll

  • Affärsutvecklingscheckar

    Affärsutvecklingscheckar finansierar små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka konkurrenskraften.
  • STHLM GLOBAL - exportstöd för företag

    STHLM GLOBAL är ett regionalt forum för exportsamverkan som erbjuder företag i Stockholmsregionen stöd för att växa internationellt.