Stöd till företag och organisationer i skärgård och landsbygd

För att främja en levande skärgård och landsbygd finns stöd för att bevara och utveckla den kommersiella servicen. Vi har även stöd för att säkra tillgängligheten till skärgården.

Innehåll