Projektmedel för hållbar regional utveckling

För att främja en hållbar utveckling av Stockholmsregionen erbjuds olika finansieringsmöjligheter för din projektidé.

Innehåll

 • Projektmedel för hållbar regional utveckling

  Denna utlysning stöttar projekt som främjar en hållbar regional utveckling och som bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Stockholmsregionen.
 • Bild på en blå EU-flagga som vajrar på en vit flaggstång med blå himmel i bakgrunden

  Europeiska socialfonden +

  Europeiska socialfonden förvaltas av Svenska ESF-rådet. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att fler får eller kommer i arbete.
 • Karta över EU med gula unionsstjärnorna

  Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Fonden ska bidra till att minska skillnaderna mellan de europeiska regionerna och höja levnadsstandarden i de minst gynnade regionerna.
 • Bild på strand vid Östersjön

  Interreg Central Baltic

  Interreg Central Baltic är ett samarbetsprogram för länderna runt mellersta Östersjön.