Finansiering

Region Stockholm tilldelar årligen forskningsmedel, erbjuder finansiellt stöd till företag och bidrar till finansieringen av kulturinstitutioner. Detta utgör ofta en viktig del av finansieringen för de berörda aktörerna.

Ansök om innovationsmedel

Varje år delar Region Stockholms innovationsfond ut 15 miljoner kronor till projekt som skapar nytta för Stockholms läns invånare, patienter och resenärer.

Fonden ger medarbetare en möjlighet att bidra till utvecklingen av hälso-och sjukvården, trafiken, kulturen och tillväxt- och regionalplaneringen.

Läs mer om Region Stockholms innovationsfond

Ansök om forskningsmedel

Varje år utlyser Region Stockholm projektmedel och kliniska forskartjänster i samverkan med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Vi hanterar även utlysningar för ett antal fonder.

Här nedan hittar du våra olika utlysningar.

Ansök om fraktbidrag för företag

Lista

Finansieringsstöd till små och medelstora företag

Lista

Konserthuset Stockholm

Region Stockholm är huvudfinansiär till Konserthuset Stockholm och till Kungliga Filharmonikerna. Stockholms Konserthusstiftelse är en icke vinstdrivande stiftelse som erhåller cirka 170 miljoner kronor årligen av Region Stockholm.

Läs mer om vårt stöd till Konserthuset Stockholm

  • Senast granskad: 15 januari 2024