Utlysningar i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm avsätter medel för forskningsprojekt som utvecklar hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, bland annat inom AI, medicinteknik, infrastruktur och nya analysmetoder.

Hälsa, medicin och teknik med utlysning april - juni

Anställda vid KTH eller i någon av Region Stockholms finansierade kliniska verksamheter kan ansöka om medel för patientnära forskningsprojekt som ligger i gränslandet mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

Genom att koppla samman teknik med hälso- och sjukvård ska projekten skapa innovativa lösningar som förbättrar människors liv och hälsa, till exempel genom att göra vården bättre, mer effektiv eller utveckla nya vårdmetoder. Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till en miljon kronor per projekt och år.

Hållbar trafik och regional utvecklingsplanering

Medel beviljas för forskning som bidrar till bland annat utveckling av kollektivtrafik, infrastruktur, hållbarhet, avtalsformer, regional utveckling eller regional tillväxt. Forskningsprojektet måste ha en tydlig koppling till någon av Region Stockholms verksamheter och involvera en namngiven kontaktperson som arbetar i verksamheten.

Projektmedel kan beviljas i högst två år med upp till en miljon kronor per projekt och år.

  • Senast granskad: 1 november 2023