Priser och utmärkelser

Region Stockholm delar årligen ut priser för att uppmärksamma och belöna viktiga insatser och förbättringsarbete bland medarbetare och chefer. Utmärkelserna inspirerar till utveckling inom olika verksamheter och områden.

Innehåll

  • konstglasäpple som delas ut till vinnare av Gyllene Äpplets medarbetarpris

    Gyllene äpplet

    Varje år delar Region Stockholm ut priset Gyllene äpplet. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna våra medarbetares och chefers förbättringsarbete.
  • Foto på människor som sitter på filtar i en park på sommaren.

    Hållbarhetspriset

    Region Stockholms hållbarhetspris delas ut varje år för att uppmärksamma viktiga insatser inom hållbarhetsområdet.