Priser och utmärkelser

Innehåll

  • konstglasäpple som delas ut till vinnare av Gyllene Äpplets medarbetarpris

    Varje år delar Region Stockholm ut priset Gyllene äpplet. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna våra medarbetares och chefers förbättringsarbete. Utmärkelserna ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter. 

  • Foto på människor som sitter på filtar i en park på sommaren.

    Region Stockholms hållbarhetspris delas ut varje år för att uppmärksamma viktiga insatser inom hållbarhetsområdet.