Utlysningar i samarbete med Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm arbetar tillsammans för att skapa optimala förutsättningar för klinisk forskning, utbildning och utveckling av sjukvård. Tillsammans utlyser vi medel och forskningstjänster.

Projektmedel för ALF Medicin med utlysning i januari

Region Stockholm och KI avsätter projektmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. ALF-avtalet beskriver samarbetet mellan staten och vissa regioner när det gäller utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. (ALF står för avtal för läkarutbildning och forskning.)

Ansökningarna bedöms av experter med kompetens inom flera områden, som kan delas in i följande grupper:

 • kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar
 • neuro-, ögon- och öron-näsa-hals-sjukdomar
 • psykiska sjukdomar och beroende
 • infektion, inflammatoriska och immunologiska och gastroenterologiska sjukdomar
 • cancer och hematologiska sjukdomar
 • metabola och endokrina sjukdomar
 • rörelseorganens sjukdomar och trauma, anestesi, intensivvård, kirurgi och odontologi
 • pediatrik, gynekologi/obstetrik, nefrologiska och urogenitala sjukdomar
 • medicinsk teknik, vårdprocess och vårdorganisation.

Minst hälften av de beviljade projektmedlen ska användas till löner (tid) för anställda inom Region Stockholm och/eller vårdenheter som har vårdavtal.

Cirka 400 ansökningar kommer in varje år. Drygt 30 procent får medel. De flesta projekt får medel för ett år, men projekt som bedöms som riktigt starka kan få stöd i upp till tre år.

Forskning i nätverkssjukvården projektmedel med utlysning i februari

Projektmedel delas ut till patientnära forskning i primärvården för att stödja utvecklingen i nätverkssjukvården, exempelvis samarbeten mellan olika vårdenheter på olika nivåer med olika vårduppdrag, med patientens samlade behov i fokus. Minst hälften av de beviljade projektmedlen ska användas till löner (tid) för anställda inom Region Stockholm eller vårdenheter som har vårdavtal.

Projektmedel inom ALF Pedagogik med utlysning januari

Projektmedel delas ut till pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten ska ha en tydlig intention att åstadkomma pedagogisk utveckling och kvalitetshöjning i de delar av utbildningarna (på grund- och avancerad nivå) som bedrivs i och förutsätter tillgång till hälso- och sjukvårdens organisation.

Minst hälften av beviljade projektmedel ska användas till löner (tid) för anställda inom Region Stockholm eller vårdenheter som har vårdavtal.

Kliniska forskartjänster med utlysning februari

Med fem olika typer av kliniska forskartjänster vill Region Stockholm och KI stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. Målet är att forskningens resultat ska komma fler patienter till nytta. Här kan du se en film där olika forskare berättar om sina erfarenheter av forskning i samband med kliniskt arbete.

Tjänsterna kan sökas av alla yrkeskategorier inom hälso-, sjuk-, och tandvården och täcker in hela karriärstegen – från juniora doktorander till seniora kliniska forskare. Följande tjänster ingår i utlysningen:

 • forskar-ST (sex platser per år)
 • klinisk postdoktor (tio platser per år)
 • klinisk forskare (åtta platser per år)
 • högre klinisk forskare (sju platser per år)
 • klinisk forskare med medellång vårdutbildning (fem platser, vartannat år).

Alla forskartjänster innebär att kliniken där forskaren är anställd får medel för att betala forskarens lön under tiden hen forskar. Anslaget räcker till mellan 30 och 50 procent forskningstid och varar normalt i fyra år.

Du kan läsa mer om specifika kriterier och ansökningsförfarandet för tjänsterna på Researchweb.

Region Stockholms ansökningssystem Researchweb 

Centrum för innovativ medicin

Centrum för innovativ medicin (CIMED) stödjer klinisk och translationell forskning vid Campus Flemingsberg, med uppdrag att stärka den kliniska forskningsnoden och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet.

CIMED stödjer forskning inom flera olika områden: institutionen för biovetenskaper och näringslära, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, institutionen för laboratoriemedicin, institutionen för medicin Huddinge, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och institutionen för odontologi.

Om CIMED

Styrgruppen för odontologisk forskning med utlysning mars

Projektmedel delas ut för klinisk odontologisk forskning genom Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) som består av representanter för Karolinska institutet, Folktandvården Stockholm, Praktikertjänst och Region Stockholm.

SOF - Styrgruppen för odontologisk forskning 

 • Senast granskad: 1 november 2023