Övriga utlysningar

Lilla Barnets Fond är en ideell organisation vars huvudändamål är att samla in pengar till medicinsk forskning om sjukdomar hos svårt sjuka nyfödda barn. 

Varje år delar fonden ut anslag till forskning inom området, utlysning och ansökningar hanteras av Region Stockholms enhet för forskningsfinansiering.

Lilla Barnets fond

  • Senast granskad: 1 november 2023