Så går ett inköp till

Offentligt inköp består av mycket mer än själva upphandlingen. En effektiv inköpsprocess är grunden för att goda offentliga affärer. Allt från att förbereda till att genomföra upphandlingen och realisera avtalet på bästa sätt för att nå målen.

Inköpsverksamheten regleras i Region Stockholms policy och riktlinjer för inköp

De styrande principerna för inköpsverksamheten regleras i regionens policy för inköp. Policyns syfte ska säkerställa att regionen genomför ekonomiskt effektiva affärer med balanserad riskexponering som ger rätt kvalitet till bästa möjliga pris. Policyn gäller för regionens samtliga förvaltningar och bolag. Den tillämpas både för den regionövergripande styrningen som helhet och för styrningen inom respektive förvaltning och bolag. Inköpspolicyn kompletteras med riktlinjer för inköp.

I Region Stockholm upphandlar vi enligt följande lagar:

  • LOU – Lagen om offentlig upphandling
  • LUF – Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
  • LUK – Lagen om upphandling av koncessioner
  • LOV – Lagen om valfrihetssystem

Inköpsprocess i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten beskriver alla steg genom hela processen. Läs mer om "Inköpsprocessen i offentlig upphandling" hos Upphandlingsmyndigheten.

  • Senast granskad: 26 januari 2024