Så jobbar vi med kategoristyrning

Kategoristyrning – inköp som ger mervärde för skattepengarna.

Region Stockholm arbetar med kategoristyrning. Arbetsmetoden gör det möjligt att  arbeta mer strategiskt med inköp och att samarbeta inom koncernen. Totalkostnaden ska sänkas och pengar ska frigöras till kärnverksamheten. Samtidigt som vi bidrar till mer innovation och ökad hållbarhet. Här hittar du övergripande information om vad kategoristyrning innebär och hur arbetet ska gå till.

Det här är kategoristyrning

Kategoristyrning är en arbetsmetod för inköp som ger mer värde för skattepengarna. I traditionellt inköpsarbete genomförs ofta begränsade analyser inför varje enskild upphandling. Med kategoristyrning samlas istället varor och tjänster som har likheter och kan köpas från en viss leverantörsmarknad i en kategori. I varje kategori läggs stor vikt vid analys av verksamhetens behov av produkter eller tjänster, inköpsmönster och hur marknaden ser ut. Insikterna blir ledstjärnan i det strategiska inköpsarbetet.

Målen med kategoristyrning är:

  • Sänka den totala kostnaden och frigöra pengar till kärnverksamheterna genom förbättrade arbetssätt och upphandlingar
  • Bidra till ökad hållbarhet i samhället – miljömässig, social och ekonomisk
  • Bidra till innovation inom produkter och tjänster på marknaden
  • Bidra till en mer robust försörjning

Inköp görs precis som vanligt

Regionens verksamheter är skyldiga att följa de avtal som är upprättade med upphandlade leverantörer.

Beslut i regionfullmäktige

Beslutet att införa kategoristyrning hos oss inom Region Stockholm fattades i Regionfullmäktige i maj 2020. 

  • Senast granskad: 26 januari 2024