Så arbetar vi med hållbarhet vid inköp och upphandlingar

Region Stockholm ställer krav på leverantörer för att säkerställa att varor och tjänster är framställda under hållbara och ansvarfulla förhållanden. Hos oss ska hållbarhet vara en integrerad del av hela inköpsprocessen. 

Hållbara upphandlingar handlar inte bara om att minska påverkan på miljön utan även om ekonomiska och sociala aspekter som till exempel schyssta arbetsvillkor.

Alla Sveriges regioner arbetar tillsammans med att ställa krav och att genomföra effektiva upphandlingar för att på så sätt kunna påverka. Sedan 2010 har alla regioner en gemensam uppförandekod som bland annat omfattar mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik. Syftet är att identifiera och minimera risker för människor och miljö under produktens eller tjänstens hela livscykel.

Hos oss ska det inte finnas något tvivel om att alla leverantörer behandlas lika. Brottsbalkens regler om mutbrott innebär att en anställd eller en uppdragstagare inte får ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig belöning för utövningen av anställningen eller uppdraget. Särskilt höga krav ställs på offentligt anställda som förvaltar skattebetalarnas förtroende och exempelvis arbetar med offentlig upphandling. 

För att undvika ansvar för eventuellt mutbrott ska medarbetare omedelbart tacka nej till erbjudande om en förmån som skulle kunna utgöra muta. Vi följer också regler om jäv för anställda och förtroendevalda inom regionen. Detta handlar om när en anställd eller förtroendevald har ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas.

  • Senast granskad: 18 juli 2023