Dokument inför upphandling - ESPD

ESPD-systemet (European Single Procurement Document) är en ordning för leverantörsprövning vars första steg innebär att den upphandlande myndigheten tillhandahåller ett ESPD-formulär.

I formuläret kan leverantören lämna en egenförsäkran istället för att lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med anbudet eller anbudsansökan. Under systemets andra steg har den upphandlande myndigheten en möjlighet att begära in bevis från de leverantörer som tidigare enbart lämnat en egenförsäkran.

  • Senast granskad: 5 mars 2024