Så fungerar inköp och upphandling

Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. En effektiv inköpsprocess lägger en bra grund för att skapa goda offentliga affärer.

Innehåll

  • Bild på ordförandeklubba som ligger på ett bord

    Offentligt inköp består av mycket mer än själva upphandlingen. En effektiv inköpsprocess är grunden för att goda offentliga affärer. Allt från att förbereda till att genomföra upphandlingen och realisera avtalet på bästa sätt för att nå målen.

  • Glasögon som ligger på ett bord. I förgrunden två personer som diskuterar.

    Kategoristyrning – inköp som ger mervärde för skattepengarna.
  • Region Stockholm ställer krav på leverantörer för att säkerställa att varor och tjänster är framställda under hållbara och ansvarfulla förhållanden. Hos oss ska hållbarhet vara en integrerad del av hela inköpsprocessen. 

  • Vårt upphandlingsarbete med innovation utgår från regionens inköpspolicy och riktlinjer för inköp. I varje upphandling ska innovation beaktas i förberedelsestadiet i framtagande av marknadsanalys, behovsanalys och upphandlingsstrategi.