Aktuellt inom upphandling och avtal

Varje år köper Region Stockholm varor och tjänster för cirka 65 miljarder kronor. 

Våra upphandlingar är fördelade över samtliga kategorier. Flest upphandlingar finns inom kategorierna Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror, Övergripande material och tjänster samt Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror.

Region Stockholms upphandlingar är i många fall återkommande. Därutöver genomförs upphandlingar som är knutna till regionens investeringar, till exempel vid utbyggnad av sjukhus och tunnelbana. Verksamheternas upphandlingsplaner uppdateras och justeras löpande. Håll utkik efter löpande uppdateringar i Opic. Där kan du också prenumerera på CPV-koder så att du automatiskt får ett mail när upphandlingen startar. Eventuella frågor hänvisar vi till funktionsbrevlådan upphandling@regionstockholm.se

Dialog och samverkan med marknaden

Information om aktuella RFI:er, extern remiss och hearings kan hittas i Opic.

RFI

Målet med en RFI är att Region Stockholm ska få information från olika aktörer om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att därefter eventuellt ta fram ett väl underbyggt förfrågningsunderlag. Region Stockholm har ingen skyldighet att genomföra en upphandling efter en RFI. En leverantör får ingen ekonomisk ersättning för att delta men det är ett tillfälle att synliggöra den egna varan eller tjänsten.

Extern remiss

Extern remiss innebär att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på ett preliminärt underlag. På så sätt får Region Stockholm kännedom om vilka produkter och tjänster som finns tillgängliga på marknaden, kvalitetsnivåer, tillgänglig teknik och de senaste innovationerna inom området.

Hearing

En hearing kan beskrivas som ett tillfälle till samtal. Leverantörerna inom ett upphandlingsområde bjuds in för dialog om hur upphandlingen bäst kan genomföras.

Innehåll

  • Två händer skakar hand

    Här har vi listat några av våra samarbetspartners i inköps- och upphandlingsfrågor.

  • Händer som skriver på ett tangentbord

    Hos oss finns mer än 6000 avtal som ska förvaltas och följas upp. Huvuddelen av avtalen, drygt 4000, finns inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt serviceförvaltningen.