Aktuellt inom inköp och upphandling

Varje år köper Region Stockholm varor och tjänster för cirka 65 miljarder kronor. 

Våra upphandlingar är fördelade över samtliga kategorier. Flest upphandlingar finns inom kategorierna Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror, Övergripande material och tjänster samt Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror.

Region Stockholms upphandlingar är i många fall återkommande. Därutöver genomförs upphandlingar som är knutna till regionens investeringar, till exempel vid utbyggnad av sjukhus och tunnelbana. Verksamheternas upphandlingsplaner uppdateras och justeras löpande. Håll utkik efter löpande uppdateringar i Opic. Där kan du också prenumerera på CPV-koder så att du automatiskt får ett mail när upphandlingen startar. Eventuella frågor hänvisar vi till funktionsbrevlådan upphandling@regionstockholm.se