Nyheter

 • Viktigt steg mot gemensam biobank stärker forskning och akademi i Stockholmsregionen

  Ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset innebär ett fördjupat samarbete för att åstadkomma en samlad biobankinfrastruktur i Stockholm. Målet är att på sikt skapa en gemensam biobank i hela Region Stockholm. Detta är också ett viktigt steg som driver arbetet framåt att göra Stockholmsregionen världsledande inom Life Science.

  Forskning och innovation
 • Region Stockholm medverkar i Digital Futures

  Det nya samarbetet inom Digital Futures ger Region Stockholm en plattform att utveckla digitala lösningar i samverkan med externa partners. Det bidrar till förbättringar för hälso- och sjukvården i länet och utvecklar Stockholmsregionen som en attraktiv region för forskning, helt i linje med Region Stockholms forskningsstrategi. Genom att medverka stärks även samarbetet med Stockholms stad, universiteten och näringslivet i Stockholm.

  Forskning och innovation
 • En strategi för världsledande forskning, utbildning och utveckling

  En ny forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi ger goda förutsättningar för vetenskapliga landvinningar i Region Stockholm. Resultaten ska komma invånarna till nytta och möjliggöra Stockholmsregionen att förbli en ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige. Strategin beslutades av regionfullmäktige den 14 september. Nu kan du se seminariet som ägde rum 21 september.

  Forskning och innovation
 • En strategi för en världsledande Life Science-region

  Den nationella Life science-strategin har som mål att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Regionens strategi utgör en viktig del i att förverkliga detta mål och knyter an till det nationella arbetet. 

  Forskning och innovation
 • 32 innovationsprojekt har beviljats medel ur Innovationsfonden

  Trots rådande utmaningar inom många av Region Stockholms verksamheter är det ett stort intresse för att ansöka till Innovationsfonden och det är fortsatt hög kvalitet på ansökningarna. Nu har 32 enheter beviljats medel ur Innovationsfonden för utveckling av nya metoder, processer och produkter, ofta kopplat till digitalisering.

  Forskning och innovation
 • Ett lyckat samarbete trots rådande kris

  Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm har sedan flera år ett väl etablerat samarbete. Under pandemin har samarbetet spelat en viktig roll för att snabbt ställa om och med gemensamma krafter möta olika behov under krisen.

  Forskning och innovation