Innovationsfonden har beviljat 35 nya projekt medel

Region Stockholms Innovationsfond är inne på sitt nionde år och 35 nya projekt har nu beviljats medel. Bland projekten finns bland annat utvecklingsidéer för gynekologisk kirurgi, kollektivtrafik och vården av äldre multisjuka.

Regionstyrelsen avsätter varje år 15 miljoner kronor till Innovationsfonden för att ta tillvara medarbetarnas idéer. Alla som arbetar minst halvtid inom Region Stockholm, eller hos arbetsgivare som har avtal med och uppdrag från Region Stockholm, kan ansöka om medel vid två tillfällen per år. Pengarna fördelas i konkurrens till projekt som ska bidra till förbättringar för invånare, patienter och resenärer.

Under 2024 års första ansökningsperiod kom det in totalt 69 ansökningar varav 35 beviljades. Av dem gäller 19 nya projekt, 12 fortsättningsprojekt och fyra projekt där den kunskap som tagits fram är redo att implementeras, införas, i olika verksamheter.

Några av de 19 nya projekt som beviljats medel:

  • Utveckling av Augemented Reality för gynekologisk kirurgi. Genom att använda AR vid gynekologisk kirurgi är tanken att kunna operera med större träffsäkerhet och mindre risk för skador. AR kan beskrivas som att verkligheten förstärks genom att kombineras med digital teknik.

  • Infektionsgeriatrik – utveckling av specialiserad geriatrisk vård för den växande gruppen äldre multisjuka patienter. Vården av äldre multisjuka patienter ska utvecklas så att de inte behöver byta sjukhus eller enhet om de drabbas av infektion

  • Påstigning för nya resenärer – en studie om hur barn börjar åka kollektivt.
    Projektet syftar till att använda tjänstedesign i utvecklingen av kollektivtrafiken. Studien ska undersöka vad som är viktigt för att barn och barnfamiljer ska välja att åka kollektivt. Syftet är att befästa hållbara färdmedel hos barn och barnfamiljer.
  • Användning av avancerade teknologiska hjälpmedel för intravenös access hos svårstuckna barn. En process ska införas för att tidigt identifiera vilka barn på Barnakuten i Solna som är svårstuckna. Genom att sedan bland annat använda ultraljud är tanken att maximera chansen att göra ett första lyckat stickförsök för att minska barnets ångest och smärta.

  • Långsiktig lösning för digital arkivering och tillgängliggörande av Region Stockholms webbplatser. Regionarkivet vill utveckla kompetens för att samla in, bevara och göra Region Stockholms webbplatser tillgängliga med hjälp av en webbarkiveringsrobot.

– Det är en glädjande att se vilken hög nivå det är på ansökningarna. Innovationsfonden är verkligen till stor nytta. Utveckling av idéer ger nya insikter och ökat lärande, det bidrar till en större innovationsmognad i Region Stockholm, säger Annette Alkebo, innovationsstrateg i Region Stockholm.

Se alla 35 projekt som beviljats medel i dokumentet längst ned på sidan i länken: Ansök om innovationsmedel

Läs mer om hur Region Stockholm satsar på forskning  och innovation.

 Forskning och innovation

 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter