Beslut om tilldelning av kliniska forskartjänster

Region Stockholm och Karolinska Institutet utlyser varje år kliniska forskartjänster. Nu har årets sökande fått besked om tillsättning av de totalt 31 tjänsterna. 

Målet med satsningen på kliniska forskartjänster är att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Tjänsterna kan sökas av alla yrkeskategorier inom hälso-, sjuk-, och tandvården och täcker in hela karriärstegen – från juniora doktorander till seniora kliniska forskare. Varje år utlyses tjänsterna forskar-ST (sex platser), klinisk postdoktor (tio platser), klinisk forskare (åtta platser) och högre klinisk forskare (sju platser). Därtill utlyses vartannat år tjänsten forskare med medellång vårdutbildning (fem platser).

Här kan du se en intervju med forskaren och sjuksköterskan Patrik Lyngå som berättar om sina erfarenheter av tjänsten forskare med medellång vårdutbildning. Denna tjänst kan sökas nästa år, 2024, och utlysningen öppnar i februari samtidigt som för de andra tjänsterna.

Fler nyheter