Forskning med bananflugor ger ny kunskap om blodcancer

I ett forskningsprojekt, som delvis har finansierats med Region Stockholms projektmedel, studerar professor Mattias Mannervik bananflugor för att förstå hur gener kontrolleras. Forskningen har gett kunskap som kan bidra till behandling av blodcancer.

Årets utlysning för projektmedel för forskningsprojekt inom samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms universitet har just öppnat.

Ett forskningsprojekt som tidigare har fått projektmedel inom detta samarbete är Mattias Mannerviks projekt om epigenetik. Forskningen handlar om att få en ökad förståelse av sjukdomsmekanismer i leukemiska stamceller genom att studera bananflugors gener. Projektet har nu gett kunskaper som kan användas för behandling av blodcancer.

Mattias Mannervik är professor vid institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet. Han har beviljats sammanlagt två miljoner kronor under två år genom utlysningen inom samarbetet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm.

Se filmen Bananflugors gener och cancerbehandling där Mattias Mannervik berättar om sin forskning.

Fler nyheter