Life science-samarbetet mellan Stockholm och Uppsala växer

Region Stockholm och Region Uppsala går samman för att stärka regionens gemensamma kluster för life science. Målet är att Stockholm-Uppsalaregionen ska bli en av världens ledande life science-regioner. På fredagen undertecknades en avsiktsförklaring.

Foto på Aida Hadžialić och Helena Proos som sitter vid ett bord och signerar avsiktsförklaringen.
Aida Hadžialić, regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, och Helena Proos, regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala, signerar avsiktsförklaringen om ett life science-kluster Stockholm-Uppsala. Foto: Staffan Claesson

Regionstyrelsens ordförande i Stockholm, Aida Hadžialić, och regionstyrelsens ordförande i Uppsala, Helena Proos, skrev på fredagen under en avsiktsförklaring för att intensifiera regionernas samarbete inom det som kallas life science. Undertecknandet skedde vid ett högnivåmöte på Uppsala slott.

Signeringen är startskottet för ett arbete där regionerna gemensamt bjuder in till ett samarbete med universitet, företag och kommuner för att stärka klustret för life science. Avsiktsförklaringen planeras att signeras av ett stort antal aktörer under hösten.

Life science är en sektor som bidrar till att främja liv och hälsa för människor, djur och natur.  Det handlar exempelvis om forskning och innovation för utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter för nya behandlingar och implementering av precisionsmedicin. Sektorn omfattar allt från offentliga aktörer som universitet, sjukhus, kommuner och myndigheter till startups och globala företag.

– Life science-sektorn består av tre delar; hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi. De hör ihop och vi måste göra det enklare att samarbeta mellan delarna. Avsiktsförklaringen är startpunkten för ett samarbete där vi gemensamt optimerar förutsättningarna för attraktiva forskningsmiljöer, innovativa företag och en hälso- och sjukvård i framkant, säger Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.

Genom avsiktsförklaringen förankras ett brett ägarskap för vidareutveckling av life science-samarbetet. Syftet är dels att gemensamt bygga upp ett långsiktigt och strategiskt samarbete för att stärka life science-klustret i Stockholm-Uppsalaregionen, dels att marknadsföra regionen gentemot övriga världen för att locka till sig kompetens och investeringar.

– Genom att vi gemensamt mobiliserar får vi en kritisk massa av resurser och kompetens, som är internationellt konkurrenskraftig, säger Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.

– Stockholm-Uppsalaregionen har redan en ledande roll inom life science. Nu tar vi ett stort steg framåt tillsammans. Vi som arbetar inom den här sektorn drivs av ett engagemang för utveckling som kommer patienter och invånare till del. Målet är att Stockholm-Uppsalaregionen ska bli en av världens ledande life-science-regioner, säger Anderas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör i Region Uppsala.

Vid högnivåmötet närvarade, utöver regionstyrelsens ordförande i Stockholm och Uppsala, universitetsledningar, landshövdingeämbetena samt vd:ar från ett antal företag och sjukhusdirektörer. Även Stockholms Handelskammare samt representanter från berörda kommuner deltog.  

Till hösten följs fredagens högnivåmöte upp med en life science-konferens i Stockholm den 10 oktober. Där kommer personer inom Stockholms och Uppsalas life science-sektor samlas för att diskutera regionernas gemensamma styrkor, möjligheter liksom de områden som behöver utvecklas.

Gruppbild på alla som deltog på högnivåmötet.
Foto: Staffan Claesson

Läs avsiktsförklaringen

Läs Region Stockholms life science-strategi

Läs om Region Stockholms programkontor för life science och smart specialisering

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter