Snabb mobilteknik kan ge akuta patienter bättre behandling

Region Stockholm testar sedan 2021 hur avancerade mobila 5G-tjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation inom sjukvården. Tjänsterna kan i nästa steg komma att användas inom ambulans-, akutsjukvård och för driften av vårdfastigheter.

Exempelvis kan ett videosamtal från ambulansen vid en skadeplats förbereda mottagande sjukhus. På så vis kan sjukhuset direkt se vilka åtgärder som behöver sättas in redan innan patienten kommer fram. Målet är snabbare behandlingar som kan minska lidandet och rädda fler liv. 

I innovationsprojektet Platsoberoende mobila vårdlösningar testar just nu flera av Region Stockholms vårdverksamheter och regionens fastighetsbolag innovativa tekniska lösningar på en avancerad teknisk plattform. Denna plattform är byggd på 5G-teknik i form av en så kallad 5G-testbädd på en del av Danderyds sjukhus. Detta möjliggör tester av nya innovativa tjänster som kan komma patienter och vårdpersonal till nytta, till exempel videokommunikation i realtid mellan ambulans och akutmottagning innan patienten kommer till sjukhuset. Tekniken kan också användas för att ge avancerad realtidsinformation om sjukhusens lokaler, exempelvis vid värmeböljor.

5G-projektets inledande arbete avslutas under december 2022. Lärdomarna ska nu sammanfattas och förväntas presenteras under våren 2023.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter